mercoledì 16 marzo 2016

Idea of the day. Don’t Drink & Dive - Trygg-Hansa

via contagious.io


Don't Drink & Dive - Trygg-Hansa (2015) from Prime Group on Vimeo.

http://www.dontdrinkanddive.org/


Under 2014 drunknande fler personer i Sverige än på ett decennium. I juli månad tog vattenolyckor fler liv än trafikolyckor. De flesta som drunknade var män, och de flesta hade druckit alkohol. 

Många jobbar hårt för att vända utvecklingen. Men vi behöver också din hjälp att sprida budskapet och ändra beteenden.

För att visa hur alkohol påverkar omdöme och förmåga bad vi några av världens mest uppmärksammade konstsimmare att göra ett framträdande. Berusade. Resultatet blev den dokumentära kortfilmen Don’t Drink and Dive. De medverkande är Stockholm Konstsim Herr, trefaldiga världsmästare i konstsim, men även representanter för den grupp som är överrepresenterad i olycksstatistiken – medelålders män.

Filmen spelades in natten mellan 28-29 mars kl 19-03 2015 i simhallen Fyrishov, Uppsala. Utöver konstsimmare från Stockholm Konstsim Herr medverkade även svenska simlandslagets läkare René Tour, två livräddare från Svenska Livräddningssällskapet samt räddningsdykaren Linnea Persson. Ingen skadades under inspelningen.

Läs mer på www.dontdrinkanddive.org

---

In 2014 more people drowned in Sweden than in any other year in the last decade. In fact, in the month of July, Swedish water-related accidents cost more lives than road traffic accidents. Most of the drowning victims were men and the majority had consumed alcohol. 

Many authorities are working hard to reverse this trend. But we also need your help to spread the message and ensure we change our behaviour when drinking around water environments.

To show how alcohol affects our judgement and capabilities, we asked some of the world’s most sought after Synchronised Swimming Team, to perform their routine for us. Drunk. They were filmed for the short documentary Don’t Drink and Dive. Members of the three-time world champion Stockholm Men’s Synchronised Swimming Team are also representative of those most likely to drink and dive in Sweden – middle aged men.

The film was recorded from 19.03 on the night of March 28th – 29th, 2015 at a swimming pool in Uppsala, Sweden. In addition to the synchronised swimmers from Stockholm, the Swedish national swimming team doctor, René Tour, two lifeguards from the Swedish Life Saving Society and Certified rescue diver Linnea Persson also took part. No-one was injured during the filming.

Read more at www.dontdrinkanddive.orgNessun commento: