venerdì 6 marzo 2015

Project of the day. Folksam - Mini Maestros

via lbbonline.com
Går det att på bara 5 veckor få en grupp 3-5 åringar, som aldrig spelat piano förut, att tillsammans framföra ett klassiskt stycke på en konsertscen? I Folksams projekt Mini Maestros tar en barngrupp från förskolan Klara i Stockholm sig an uppgiften. Tillsammans med en känd dirigent, musikpedagoger och förskollärare ger sig barnen iväg på ett stort musikalisk äventyr. Ett äventyr som präglas av lust och glädje samt tron på barns stora förmåga. 

Till projektet: http://www.folksam.se/minimaestros?WT... 

Is it possible to get 15 little kids who have never played piano before, to play a classical recital together on a stage in just five weeks? In a project initiated by Folksam, a pre school called Klara in Stockholm took the challenge. Together with a famous composer, musical teachers and daycare teachers, the children begin a musical adventure. An adventure that is characterized by passion, joy and the faith in the children’s great abilities. Project Mini Maestros is a tribute to the children’s great creativity and a depiction of the endless possibilities and capabilities that children have. 
Every part of the journey; from the first keystrokes to the performance on stage has been documented. As a result, we have a number of films, TV commercials, a documentary describing the entire musical journey.


Nessun commento: